Het belang van het seminar

Creatieve workshop

Een belangrijk onderdeel van het seminar. De paar minuten van het seminarie zijn belangrijker dan de uren van een workshop. Tegen het einde van het semester hebben de studenten er baat bij hun bevindingen te combineren met hun dagelijkse studie. De tijd is hard nodig om na te denken en hun bevindingen te verwerken. Een workshop is een kans voor de deelnemers om nauw samen te werken, met elkaar na te denken en te debatteren en uitgedaagd te worden. Het is een historische minitop. Mensen komen samen om theorieën te bespreken, hun bevindingen te vieren, te leren en nieuwe te ontwikkelen, en om te discussiëren en te demonstreren. Een les wordt gegeven en gereflecteerd in de bredere context van de school. Onderhandelingen gaan door naar de volgende sessie en naar de volgende kalender. De hele cursus formuleert het project en legt de nadruk op rolcycli, Demonstratie & Project, Mens-Computer Interactie, Project Management, Ontwerp, Prototyping, & Documentatie [TTR].

De workshop wordt normaliter gevolgd door een discussiegroep waaraan alle deelnemers kunnen deelnemen. De deelnemers brengen de projectstatus in kaart en bereiden zich voor op een demo/demonstratiefase waarin een diapresentatie van hun ontwerp moet worden gepresenteerd. Een uitgebreide documentatie in pdf of doc bestand is een verantwoordelijkheid van de expert die aan de workshop deelneemt. De student moet wijzen op de belangrijke termen, concepten, informatie en de uitkomsten. In een succesvolle workshop kan één persoon een project in het voorstadium presenteren. De beschrijvingen moeten het volgende omvatten: [Volledige tekst presentatie]

De doelstellingen van het ontwerpproces moeten worden gespecificeerd, evenals de hulpmiddelen en de werklast. Er zijn vaak bepaalde hulpmiddelen nodig bij het ontwerpen van webapplicaties. De mentale modellen voor dit software-ontwikkelingsproject lijken het ontwerpwerk te scheiden van de ontwikkeling. Dit werk moet gescheiden worden gehouden. Daarbij ontwikkelt een team een ontwerp van deze software die moet worden geconfigureerd in C# of C++, die kan worden gehackt. Telkens komt het project samen en worden nieuwe ontwerpen ontwikkeld. In het geval van een traag project wordt de deadline verlengd. Definieer de conceptuele fasen in het licht van code- en databasetools

Het is belangrijk dat de hypotheses achter het project vanaf het begin worden begrepen. Dit moet duidelijk worden gedocumenteerd en de problemen moeten worden opgelost, hoe klein ook. Voorstellen voor het visualiseren van het probleemoplossingsproces zijn ook welkom. Bepaal de transactiestrategie, de verdeling tussen de ontwikkelaars, de programmaonderdelen, de database, de outputs die dit jaar moeten worden geleverd. Selecteer de hulpmiddelen en de programmeertalen en vervolgens tijdens de ontwikkeling van de code de configuratie van de projecten, het tijdschema en de gedeelde verantwoordelijkheden onder de leden van het team, en verder. Organiseer het tijdschema voor de presentatie, het werk en de resultaten. Definiëren architect verschillende standpunten voor de uitvoering, en corrigeren van de code programma’s op basis van de geselecteerde standpunten. Het opzetten van een gecentraliseerde virtuele omgeving voor creatieven en ook de relatie tussen de technologie voor meerdere klanten. Ontwerp en ontwikkel het testkader en ook de integratie van een database tussen de platforms die voor het testen kunnen worden gebruikt. Definieer een ontwerpstrategie voor de kruising van technologieën met de volgende eisen:

Visualisatie-instrumenten (interactieve kaarten, gebruiksvriendelijke instrumenten voor vereniging & groepscoördinatie, USB-hubs, …), Statistische instrumenten (vizical, PSGI, StatGrid, …) enz. Het project van dit jaar op kantoor bestaat uit een bijbehorend prototype van een webapplicatie. De toegang tot het scherm voor de professionele gebruiker met een zeer kleine globale schaal maakt een snelle verversing van het scherm mogelijk voor een snelle blik. Deze oplossing “geeft toegang tot de gegevens van het gegevensplatform met het expliciete toegangsprotocol en helpt het projectteam om de problemen anders op te lossen hier is een goed overzicht. Dit project maakt gebruik van een intranetapplicatie met een geïntegreerde webapplicatie. De sociale media Website biedt een uitgangspunt voor het delen van informatie met een van de projectteams. Het project brengt verschillende verslagen van het project samen. Telescope Tavern pakt het probleem van interacties tussen Usenet-nieuwsgroepen aan. De webapplicatie initieert een specifiek onderwerp en de discussie vindt plaats in ruimtetijd met een hot spot en een snelle responstijd.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.